pixel

Vad kostar Google Ads?

Vad kostar Google Ads egentligen?

Det finns många fördelar med Google Ads som gör att det sticker ut från andra marknadsföringsalternativ. Den främsta fördelen är att man kan anpassa väldigt bra vilka som kommer se annonsen. Detta gör det enklare att nå ut till sin målgrupp genom att anpassa annonsen efter kartan, intressen, sökningar etc.

En annan fördel är att man själv kan bestämma hur mycket pengar man vill spendera på annonseringen. Man väljer helt enkelt en daglig budget som Google inte får överstiga, vilket gör det enkelt att på sikt se hur mycket man kommer att spendera på annonseringen. Företagets storlek spelar därför ingen större roll, vilket gör att Google Ads kan användas av de flesta företag. Det finns alltså inget fast pris på vad annonseringen kostar, utan det är istället upp till företaget.

Hur stor budget ska man ha?

Hur stor budget man ska ha är olika från företag till företag beroende på bland annat marknad, företagsstorlek och målgruppens bredd. Om sökorden som behövs för att nå målgruppen har en hög kostnad per klick, kan det behövas en större budget än om man använder sökord med lägre konkurrens. Ett klick kan kosta allt från 1kr till 100kr, det är därför viktigt att se över vilka sökord som man tänker använda. Här kan man ta hjälp av Google Keyword Planner för att få fram tidigare resultat av vad olika sökord har kostat. En lägsta budget bör kanske inte vara under 100kr/Dag om det faktiskt ska löna sig. Då man endast betalar när någon klickar på annonsen kan man ändå få mycket exponering utan extra kostnad.   

Det är även viktigt att tänka på vad företagets mål med Google Ads är när man lägger upp en budget. Man kan exempelvis välja att fokusera på konverteringar och då se över hur mycket en konvertering är värd. Man kan också välja att enbart fokusera på att driva in trafik till hemsidan. Detta kanske kostar lite mer då man använder sig av många, breda sökord. 

Här kan du läsa om hur Moln1 arbetar med Google Ads!

Kunskapsbank

Behöver ditt företag hjälp med Google Ads?