pixel

Google Ads

Annonsering med Google Ads

Nå ut till er målgrupp med Google Ads

Med hjälp av Google kan ditt företag nå ut till er målgrupp, vare sig ändamålet är produktförsäljning eller varumärkeskännedom. Vi sätter upp, underhåller och analyserar digitala kampanjer åt ditt företag. För att ni ska få ut så mycket som möjligt av annonseringen utgår vi från processen nedan när vi tar fram kampanjer.  

Strategi

Vi går tillsammans med kunden igenom syfte, värderingar och mål med annonseringen.

Kampanjer & annonser

Olika kampanjer och annonser sätts upp baserat på bakgrundsinformation och måluppsättning.  

Analys & underhåll

Varje månad analyseras annonseringen och en rapport skickas ut. Därefter görs nödvändiga optimeringar. 

”Vi har arbetat med Moln1 sedan november 2021. När vi anlitade dem ville vi ha en mindre, närvarande byrå som förstod vår affär, var självständiga och proaktiva. Moln1 har väl motsvarat våra förväntningar och vi är mycket nöjda med samarbetet.”

Niklas Sundström

Marknadsföringsansvarig, Novista

Strategi

Det är viktigt att tillsammans gå igenom syfte, värderingar och mål med annonseringen. Man kan exempelvis fokusera på försäljning och konverteringar, eller ökad exponering och varumärkeskännedom. Detta lägger grunden till vilka sökord och typer av kampanjer företaget ska fokusera på samt hur stor budgeten bör vara.

Kampanjer & annonser

Utifrån bakgrundsinformationen sätter vi upp kampanjer och annonser utifrån de kampanjtyper som är bäst anpassade efter företagets ändamål. Det finns olika typer av annonser, som exempelvis Search Ads (textannonser), Display Ads (bildannonser), Video Ads (videoannonser på exempelvis Youtube) och Shopping Ads (produktannonser). Under uppsättningen justeras bland annat budget, visningsområden (geografiskt), negativa sökord och målgrupper.

Analys & underhåll

När annonserna har rullat parallellt ett tag analyserar och utvärderar vi dem för att se vad som fungerar bra. Därefter görs justeringar för att kunna nå målet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi jobbar aktivt med att optimera kampanjerna och skickar månadsvis ut rapporter över kampanjernas prestationer.

Annonsering med Google Ads

Google Partner

Moln1 är sedan september 2022 med i Google Partner-programmet.

Det innebär att uppfyller de krav som ställs av Google för att ett företag ska få gå med i programmet. Vi har bland annat haft en genomsnittlig optimeringsgrad på minst 70% på vårt Google Ads-konto, samt tagit certifikat inom de olika annonseringsområdena på Google.

Genom programmet får vi tillgång till strategiska fördelar med fokus på utbildning och insikter, åtkomst och support samt erkännande och premier. Detta för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att få ut mesta möjliga av sina Google Ads-kampanjer. 

Varför Moln1?

Vi på Moln1 sätter alltid kunden i centrum och skräddarsyr en lösning utifrån företagets behov, oavsett storlek.

  • Helhetslösningar – Vi ser saker och ting ur ett brett perspektiv och kan därmed erbjuda långsiktiga helhetslösningar.
  • Flexibilitet – Vi är lösningsorienterade och kan erbjuda ditt företag tjänster inom flera olika marknadsföringsområden.
  • Certifieringar – För att företag ska känna sig trygga med oss har vi genomgått utbildningar och tagit olika certifikat inom Google & LinkedIn.