Vad kostar en företagsfilm?

Martin filmar en företagsfilm med kameran

Bakgrundsyfte

Det finns många olika typer av företagsfilmer, alla med olika syften. En films syfte kan exempelvis vara att visa handhavandet av en produkt, eller bara visa upp företaget. Tekniker och kamerautrustning skiljer sig åt från film till film beroende på ändamål. En företagsfilm som ska visas upp i en monter på en mässa kräver kanske ingen ljudklippning alls. Medan en film som visar upp en produkts handhavande kan kräva voice-over, effekter, fler texter etc. Detta tillsammans med längden gör att priser för företagsfilmer skiljer sig åt.

Vad kostar en företagsfilm?

Som tidigare nämnt varierar arbetsåtgången för filmen beroende på bland annat bakgrundssyfte, ändamål och längd. Det är därför få mediebyråer som sätter fasta priser för företagsfilmer. Istället väljer man att skräddarsy en offert åt varje enskilt företag för att få ett så rättvist pris som möjligt. Många mediebyråer har ett fast timpris som kan sträcka sig mellan allt från exempelvis 700kr/h till 1400kr/h beroende på företag. Oavsett längd brukar projektet kräva åtminstone 10 timmar. Detta då transport, filmning, redigering, rendering/exportering alltid krävs oavsett filmtyp.

Användningsområden

Filmmaterial går att använda till många olika områden som gynnar företaget. Man kan exempelvis använda filmmaterialet i marknadsföringsyfte på sociala medier för att nå ut till befintliga och nya kunder. På de sociala plattformarna kan man använda filmmaterial i betalda kampanjer, eller för att skapa variation i inläggsflödet.

Materialet går även att använda till estetiska syften, det är exempelvis vanligt att ha en kortare filmsekvens högst upp på en hemsida där man får en klarare bild av företaget. Detta kräver inte alltid lika avancerade videor i exempelvis 4K, eftersom stora filer kan tynga ner hemsidan och göra att den laddar långsammare. Ska filmen användas på flera plattformar kan det vara bra att göra olika versioner, där man framförallt komprimerar webb-versionen.

Fler frågor och svar

Kunskapsbanken

Behöver ditt företag en film?